2010-12-26

Türkiye Bir İslam Ülkesi midir?

Türkiye Bir İslam Ülkesi midir?


Soru:Türkiye bir İslam ülkesi midir?
Cevap: Evet, bir İslam ülkesidir. Çünkü halkının büyük çoğunluğu Müslümandır. Günde beş vakit ezan okunmaktadır. Cuma namazı kılınmaktadır (ama cumanın şartlarından biri olmadığı için ayrıca zuhr-i âhir namazı kılmak gerekir), oruç tutulmaktadır, hacca gitmek (kontenjana tâbi olarak) serbesttir, Müslüman cenazeleri İslam dininin hükümlerine göre toprağa verilmektedir.

Soru:Türkiye devleti bir İslam devleti midir?
Cevap: Değildir.

Soru:TC laik bir devlet midir?
Cevap: Kesinlikle değildir.

Soru:Peki TC nasıl bir devlettir?
Cevap: Bizde bir "Devlet dini" sistemi vardır. Din ile devlet barışık değildir. Devlet (daha doğrusu rejim) dine ve dindar halka baskı yapmakta, onların temel hak ve hürriyetlerini kısıtlamaktadır.

Soru:Türkiye Darülislam mıdır, Darülharb midir?
Cevap: Bu soruya ben kendim cevap veremem. Darülharb diyen vardır, Darülfetret diyen vardır, az miktarda Darülislam diyen de vardır.

Soru:Türkiye Darülharp ise buradan hicret etmek gerekir mi?
Cevap: Gerekir.

Soru: Devlet ile rejim (sistem, düzen) aynı şey midir, ikisini özdeşleştirmek doğru mudur?
Cevap: Devlet ile rejim ayrı şeylerdir. Devlet cevherdir, rejim ise araz. Devlet bizim devletimizdir, sistem/düzen bizim değildir.

Soru:Yıkılsın bu devlet demek doğru mudur?
Cevap: Değildir. İnsan, içinde yolculuk ettiği uçağın düşmesini, geminin batmasını, otobüsün uçuruma yuvarlanmasını ister mi hiç? Devlet ayakta dursun, kötü düzen veya sistem gitsin, yerine iyisi, âdili gelsin.

Soru:Türkiye Darülharbtir diyerek, İslam'ın yasak ve haram kıldığı münker şeyler
yapılabilir mi?
Cevap: Yapılamaz.

Soru:Bozuk, fâsık, fâcir, günahkâr, isyankâr Müslümanları kardeşlikten reddedebilir miyiz?
Cevap: Kalplerinde zerre kadar iman varsa asla onları kardeşlikten atamayız, onlara ihanet edemeyiz.

Soru:Müslüman Müslümanı aldatabilir mi?
Cevap: Aldatamaz. Resûl-i Kibriya aleyhi ekmelüttahaya Efendimiz hazretleri "Bizi aldatan bizden değildir" buyurmuşlardır.

Soru:Kötü Müslümanlara nasıl davranmalıyız?
Cevap: Onların ıslahına dua etmeliyiz. Onları (akılları ve kültürlerine göre) uyarmak ve ıslah etmek için sabırla propaganda yapmalıyız.

Soru:Müslüman olmayanlara karşı vazifelerimiz var mıdır?
Cevap: Elbette vardır. Gayr-i Müslimleri İslam'a ve imana davetle mükellefiz. Bu davet en güzel, en uygun şekilde yapılmalıdır. Gayr-i Müslimler de Muhammed Mustafa'nın (salat ve selam olsun ona) ümmetidir. Biz mü'minler Ümmet-i icâbetiz, onlar Ümmet-i dâvettir.

Soru:Türkiye'de irtidat (dinden dönüş, dinden çıkış) cereyanı var mıdır?
Cevap: Maalesef vardır. Bunun sorumluluğunun ve vebalinin yüzde ellisi Müslüman hocalara, cemaatlere, tarikatlara, vakıflara, derneklere aittir.

Soru:Bazı cemaatler "Biz kendi işimize bakarız, başka konular bizi ilgilendirmez" diyorlar. Bu zihniyet doğru ve haklı mıdır?
Cevap: Değildir. Çünkü bütün mü'minler tek bir vücut gibidir. Doğudaki Müslümanın ayağına diken batsa, Batıdaki Müslüman onun acısını duyacaktır. Bütün Müslümanlar tek bir Ümmettir. Ümmetten kopmak büyük bir sapmadır.

Soru:Şu anda dünyada İslam'dan başka hak din var mıdır?
Cevap: Yoktur. İslam'dan başka hak din vardır diyen mürted olur.

Soru:En hayırlı Müslüman kimdir?
Cevap: İhlaslı olmak şartıyla en âlim, en ârif, en ahlaklı, en faziletli, en takvalı, en hayırsever, en zâhid, en mücahid olandır.

Soru:En hayırlı cemaat hangisidir?
Cevap: Yukarıda anlatılan olgun Müslümanlar yetiştirmek için çalışan ve bünyesinde
böyle Müslümanlar barındıran cemaattir.

Soru:Yahu sen kimsin, kim oluyorsun?
Cevap: Son derece hakir ve kusurlu bir Müslümanım. Hiç olmak istiyorum, onu da olamıyorum.


M. Şevket Eygi –Milli Gazete

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar