2010-12-19

Helal kazanç için çalışmak farzdır

Helal kazanç için çalışmak farzdırEhl-i Sünnet inancına göre, Müslüman'ın helâl kazanç temini için çalışması farzdır.
Cenâb-ı Hakk, Hz. Meryem validemize şöyle vahiyde bulunmuştu:

"Hurma ağacını kendine doğru silk; üstüne, derilmiş taze hurma dökülecektir." (S. Meryem, 25)

Bir başka âyeti kerimede ise, "Gündüzü maişet vakti yaptık" (S. Nebe', 11) buyurulmaktadır.

Binaenaleyh çalışmak-çabalamak, gayret göstermek bizden; muvaffâkiyet ise Cenâb-ı Hakk'tandır. Rızkını Allah'tan değil de çalışmasından bilen küfre gider. Nitekim âyet-i celilede,

"Allah; sizi yaratan, sonra rızkınızı verendir. Sonra sizi öldürecek, daha sonra da sizi diriltecek olandır." (S. Rûm, 40)

Kendilerine güvenilir zatlar ibn-i Abbas (r.anhümâ)'tan Resûlüllah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir:

"Çalışmayı, namaz ve oruç ayarında kendine farz görmeyen bid'atçidir."

Taberânî ve Beyhakî rahımehümallâhın rivayet ettikleri başka bir hadîsi şerifte de,

"Helâlinden kazanma yollarını araştırmak, farz üstüne farzdır." buyurulmuştur.

ibn-i Mes'ûd (r.a.) şöyle demiştir:

"Ne dünya ne de âhiret için çalışmayıp boş duran adama cidden buğz ederim."

Hz. Ömer (r.a.) bir hutbelerinde, "İçinizden çalışanlara destek oluruz, Çalışmayanları da itham ederiz" demiştir.

Hulâsa(özet) olarak denilmiştir ki, "Mine'l-abdi el-cehdü ve minallâ-hi't-tevftk" yani; var gücüyle çalışmak kuldan, başarılı kılmak da Allah'tandır.
(İmâm Hâkim es-Semerkandi, Kitâbü's-Sevâdi'l-A'zam alâ Mezhebi'l-lmâmi'l-A'zam)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar