2010-12-19

En son nazil olan ayet-i kerimeler

En son nazil olan ayet-i kerimeler


Abdullah bin Abbas (r.a.) buyurdular ki:
Hicretin onuncu senesinde, Veda Haccı'nda Arefe günü olan cuma günü ikindiden sonra, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arafat'da "Adba" adındaki kıymetli devesinin üzerinde vakfede iken (meâlen):

"...İşte bugün size dininizi ikmâl ettim ve sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak islâmiyete razı oldum..." (Sûre-i Maide, 3) âyeti nazil oldu.

(Rivayete göre bu âyet-i kerîme nazil olunca Hz. Ömer (r.a.);
Dîni islâm tekemmül etmiş olduğuna göre risâlet vazifesi sona erdiğinden Rasûl-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v.) artık bu dünyâdan ayrılıp ebediyet âlemine irtihal buyuracağına zâhib olmuş ve ağlamıştır.)

Sonra da işte bu âyet-i kerîme nazil oldu (meâlen):

"O günden korkunuz ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı aynen ödenecek. Ve onlar zülüm görmüş de olmayacaklar." (Sûre-i Bakara, 281)
En son nazil olan âyeti kerîme budur.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar