2010-12-19

Duaya mutlaka cevap verilir

Duaya mutlaka cevap verilirEbû Saîdi'l-Hudrî (r.a.)'den:
"Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

— Hiçbir Müslüman yoktur ki Allah'a duâ etsin de Allah
duasına şu üç halden biri ile cevap vermesin:

1) Kişi duâ ettiğinde, Allah Teâlâ, onun karşılığını dünyada acilen (peşinen) verir.
2) Duanın karşılığını âhirete tehir eder.
3) Yaptığı duâ kadar, o kuldan bir musibeti giderir.
(Müsnedü Ahmed bin Hanbel)

Bu hadîs-i şerifi işitince sahâbîler, sevinç içinde;
— Öyleyse, bizler çok duâ ederiz, dediler.
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz de;
— Allah'ın kabul etmesi, sizin duanızdan daha çoktur,
buyurdu.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar