2010-12-19

Ezan lafızlarının manaları

Ezan lafızlarının manaları


İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, Mektûbât-ı Şerîfe'nin birinci cilt 303. mektubunda şöyle buyuruyor:

Bilinmelidir ki ezan lafızları yedidir.

Allâhü Ekber: Allah Teâlâ bir âbidin(ibadet edenin) ibâdetine muhtaç olmaktan daha büyüktür. Bu kelimeler bu mühim mânâyı te'kîd için dört kere tekrarlanmış.

Eşhedü enlâ ilahe illallah: Şehâdet ederim ki; -kibriyâsı ile ibâdetten müstağni olduğu hâlde- Allâhü Teâlâ'dan başka ibâdete lâyık yoktur.

Eşhedü enne Muhammede'r-resûlullâh: Ben şahadet ederim ki Muhammed (s.a.v) Allah'ın Resulüdür. Ve ibâdet yollarını Cenâb-ı Hakk'tan tebliğ edicidir. Cenâb-ı Hakk'ın zâtına lâyık olan ibâdetler ancak ve ancak onun tebliğ ve risâletinden alınmış (öğrenilmiş) olan ibâdetlerdir.

Hayyealessalâh ve Hayyealelfelâh: Bu iki kelime, kulları felaha(kurtuluşa) götüren namazı edâ etmeğe davet içindir.

Allâhü Ekber: Cenâb-ı Hakk, bir kimsenin ibâdetinin ona lâyık olmasından ziyâde büyüktür.

Lâ ilahe illallah: Şüphe yok ki, ibâdete layık olan bir tek o vardır. Her ne kadar hiçbir kimseden ona lâyık olabilecek bir ibâdet sâdır olmasa da.

Bize lâzım olan, namaz vaktini bildirmek için konulmuş olan bu kelimelerin azametinden, namazın azametini idrâk etmemizdir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar