2010-12-19

Duaların sonunda niçin Fâtiha-i şerife okunuyor, Fatiha denildiğinde, Fatiha okumak vacip midir?

Duaların sonunda niçin Fâtiha-i şerife okunuyor, Fatiha denildiğinde, Fatiha okumak vacip midir?
Böyle suâller ile günlük hayâtta sıkça karşılaşırız. Duaların ve aşırların sonunda "Fatiha" denildiğinde bu bir tavsiyeden ibarettir. Çünkü böyle yerlerde Fâtiha-i şerife okumak müstehaptır.

Cenâb-ı Hakk, Yûnus Sûresi, 9. ve 10. âyetlerde cennet ehlinin dualarını şöyle haber verdi.

"Rableri, "îmân edip güzel ameller işleyenleri îmânları sebebiyle hidâyete erdirir, naîm cennetlerinde altlarından ırmaklar akar. Orada duaları 'Sübhânekellâhümme', sağlıkları 'Selâm', dualarının sonu da hakikat 'Elhamdülillâhi rabbil-âlemin"dir."

Dikkat edilirse cennet ehlinin duasında üç şey mevcuttur. Birincisi teşbih, ikincisi selâm, sonuncusu ise hamd.

Bu âyet-i celîleyi tefsir eden İmâm-ı Kurtubî Hazretleri;

"Duâ eden kimsenin, duasını cennet ehlinin yapmış olduğu duâ gibi bitirmesi müstehaptır. Bu sebeple duanın sonunda "Sâffât" Sûresi'nin son üç âyetini (Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yesıfûn ve selâmün alel mürselin ve'l hamdü lillâhi rabbil âlemin) okumak güzel görülmüştür. Bu âyetler Cenâb-ı Hakk'ı müşriklerin kendisine nlsbet ettikleri şeylerden tenzîh etmeyi, peygamberler üzerine salâtü selâmı ve alemlerin rabbbi olan Hz. Allah'a hamdı İçine alır." der...

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar