2010-12-19

Din adamları menfaatperest olmamalıdır

Din adamları menfaatperest olmamalıdır

Allâme Zemahşeri (rh.) hazretlerinden:
"Maneviyâtı zayıf din adamlarına ne oluyor ki, şer'î esasları tedvin ve tasnif hususunda, ahlâksız idarecilere yaranmak için onların arzularına göre tefsir ve tevillerde bulunuyorlar. Keski şartlarına riâyet etmedikleri şeriat esaslarını öğrenmemiş olsalardı... Keski olduğu gibi halka duyuramadıkları hakikatleri kendileri de duymamış olsalardı...

"Onlar kolayca mal kazanmak ve yetimleri fakir kılarak kendileri zengin olmak için fetva verir, [makale], kitap ve risaleler yazarlar. Bu hatır için fetva veren din adamları, para kazanmak kaydiyle bir şeye tırnak attılar mı, onu ellerinden kimse kurtaramaz. Parayla yapacakları bir şey için, "Bunu şu kadar liraya yaparız" diye bir şey ağızlarından çıktı mı, artık o miktarı kimse tenzil edemez. Mutlaka o miktarı alırlar.

Böyle ilim adamları, dışı yaldızlı, fakat içini güve kurdu harap etmiş kumaşa benzerler. Onların elbiselerinin geniş yenleri içerisinde zehirli yılanlar vardır.

"Ahlâksız ilim adamının kalemi, zehirli ok gibidir. Fetvalarıyla amel edeni helak eder. Bu gibileri zaptiyeler ve askerlerle mukayese edecek olsan, hiç değilse fetva ile fitne fırtınası koparmadıklarından, hak ve adalete tecâvüzde zaptiyeleri onlardan ehven bulursun." (Et-vâku'z-Zeheb, 43. Makale)

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar