2010-12-19

Kibir ibadeti siler, pişmanlık da günahı

Kibir ibadeti siler, pişmanlık da günahı


Rivayete göre, isrâiloğullarindan birisi 40 sene eşkıyalık yapmıştı. Bir gün, isâ aleyhisselâm ve bir havarisi ile karşılaştı. Adamcağız,

"Bu îsâ Peygamberdir, bu da havarilerinden bir zât. Artık ben bunlara katılayım da, yaptığım günahları terk edeyim''der ve peşlerine takılır. Fakat havarinin yanında giderken;

"Benim gibi âdi bir adam, böyle bir zâtın yanında yürüyebilir mi?" diye de kendi kendini yerer. Diğer taraftan havari de,

"Bu yol kesici de kim oluyor ki, benimle birlikte yürüyecek!" düşüncesiyle ondan uzaklaşıp Hz. isa'ya iyice sokulur.

Böylece, bunlardan biri kendini hakîr, diğeri de büyük görmüş olur. Tam bu esnada Allah Teâlâ, İsa aleyhisselâma vahyederek;

"— Onlara söyle: Her ikisinin de geçmişlerini sildim. Kendini beğendiği için, havarinin ibâdetini yok ettim. Nefsini hakîr gördüğü için de, eşkıyanın günahlarını affettim!" buyurur.

İsâ aleyhisselâm vaziyeti onlara bildirir... Eşkıyayı da havarileri arasına alır...

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar