2010-12-19

Dostluğun devamı için

Dostluğun devamı için


"Washington Monument" yani Washington Âbidesi...
Bu âbide, şehre adını veren, ABD'nin ilk cumhurbaşkanı, George Washington'un hâtırasına dikilmiştir. 169 metre boyuyla şehrin en yüksek binasıdır. Asansörle 70 saniyede çıkılır. 897 basamak merdiveni vardır.

Dikilitaşın içi, dışı gibi bomboş değildir, iç duvarlarına 198 adet hâtıra plakası yerleştirilmiştir. Eyaletlerden, derneklerden ve diğer ülkelerden hediye olarak gönderilmiş yazılı, resimli taş levhalar...

58'inci metrede ise karşınıza tanıdık-bildik bir levha çıkar. Aynı duvarı paylaştığı altı kitabe arasında üstte, ortada, ötekilerden farklı bir üslûpta... Karşınızda çiçek motifleri arasında, daire ortasına yerleştirilmiş bir Osmanlı padişahı tuğrası... Altında iki satır Osmanlı Türkçesille yazılmış şu ibare bulunmaktadır:

"Devâm-ı hulleti te'min içün Abdülmecid Hân'ın,
yazıldı nâm-ı pâk-i seng-i bâlâya Washington 'da." Hicrî 1269

Bizimkinin yanında Yunanistan'dan gelen tablet, hemen yanında da Yunan Adaları valisinin gönderdiği tablet var. Velhâsıl Washington Âbidesi'nde de komşuyuz Yunanlılarla.

Bizimkisi, 198 adet levha arasında, alfabesini yuvarlak hatların belirlediği üslûbu ile farklı ve tek. Diğerleri George VVashington'u selâmlayıp ABD'nin ilk cumhurbaşkanına saygılarını dile getirirken, Sultan Abdülmecid’in hediyesinin iki satırlık yazısında vakur ve hâkim bir edâ ile Washington'un değil, padişahın medh u senası yapılıyor:

"Dostluğun devamı İçin Abdülmecid Hân'ın temiz adı Washington'daki uzun taşa yazıldı."

Nâzik, fakat vakur...
Evet, hâtıramızın hitap üslûbu da farklı. Nicedir kaybettiğimiz bir üslûp. "Büyük devlet" olmak ile alâkalı bir üslûp. Hiç ummadığımız bir yerde, Washington'un dikilitaşının içinde bulduğumuz bu üslûbu, taşın dışındaki dünyada, tekrar ne vakit yakalayacağız acaba?
(Kaynak: Ayşe Göktürk Tunceroğtu, Washington'da OSMANLI-TÜRK İZLERİ, 1)

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar