2010-08-22

Atatürk'ten Kafa Karıştıran SözlerAziz milletvekilleri,


Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz.(Alkışlar)

Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt; bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de, uluslar tarihinin bin bir acıklı olay ve sıkıntı ile dolu yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.

Elimizdeki programın ruhu, bizi sadece bir kısım vatandaşlarla ilgilenmekten engeller, biz bütün Türk ulusuna hizmet ederiz. Geçen yıl içinde, parti ile hükümet kuruluşunu birleştirmekle vatandaşlar arasında ayrılık tanımadığımızı fiilen göstermiş olduk.(Var ol sesleri) Bu olayın bizim, devlet yönetiminde kabul ettiğimiz, «Kuvvet birdir ve o ulusundur» gerçeğine uygun olduğu ortadadır.(Alkışlar) Gücün tek kaynağı olan Türk Milletinin seçkin vekillerini, büyük mutlulukla, eğilerek selamlarım.(Bravo, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar)

http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/5d3yy.htm
 
 
Peki,  "Gökten indirildiğine inanılan kitaplar" ne demektir?
 
Kuran Levhi mahfuz denilen, esrarı tam olarak insanlara açıklanmayan, her aklın da tam olarak anlayamayacağı inceliklerden biri olan, semanın bu katından indirilmiştir.Bize bildirildiği kadarı ile semanın(göğün) katları şu şekildedir.1. kat sema

2. kat sema

3. kat sema

4. kat sema

5. kat sema

6. kat sema

7. kat sema


ve bu semalarında üzerinde daha esrarlı 5 kat daha gök(sema) vardır.
onlarda;

1-Alem i Kürs
2-Alem i Arş
3-Levhi Mahfuz
4-Kalem i Kadim
5-Alem i Emir

Alem i emir, tüm semaları içinde barındıran en üst kattır.
Cennet ve cehennem, Alem i Arştadır. Şu anda da Cennet ve Cehennem bu katta mevcuttur.


Ama konu ile ilgisi olan levhu mahfuz dur.Diğer 3 ilahi kitap ve 100 suhuf ta burada kayıtlıdır. Kuran'ı kerim buradan cebrail (as) vasıtastı ile peygamberimize, kısım kısım ve zaman zaman nazil olmuş, yani indirilmiştir. bu güne dek olan ve Kıyamet sabahına kadar olacak olan her şey bu gök katında saklıdır, mahfuzdur.

BU YÜZDEN KURAN' A VE DİĞER HAK OLAN EVVELKİ ZEBUR, TEVRAT VE İNCİLE SEMAVİ KİTAPLAR, GÖKTEN İNDİRİLEN KİTAPLAR DENİLMİŞTİR.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar