2012-02-06

Dört Mezhebin Yayıldığı Ülkeler

Dört Mezhebin Yayıldığı Ülkeler


Ehl-i Sünnet Müslümanları tarafından kabul ve amel edilen, ictihâdları zabt, tedris ve tesbît edilmiş, esâsları ve tafsîlâtı binlerce kitapta yazılı dört mezhebin imamları; İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, İmâm-ı Şâfiî, İmâm Mâlik ve
İmam Ahmed bin Hanbel (rahlmehumullâh)'den ibarettir.

İmâm-ı Âzam'ın (r.a.) mezhebi, asırlardan beri birçok İslâm devletinin resmi mezhebi bulunmuş, İslâm âleminin her tarafına ve bilhassa Irak, Fars, Türkistan, Afganistan, Kafkas, Hind, Çin, Mâveraünnehlr, Türkiye, Mısır, Şam ve Mağrib (Trablusgarb, Tunus, Cezayir) ülkelerine yayılmıştır.

İmâm Mâlik'in (rh.) mezhebi, Hicaz'da, Kuzey Afrika'da, Mağrib-i Aksa (Fas)'da, Endülüs de yayılmıştır. Bugün Tunus ile Fas'ın resmî mezhebidir.

İmâm-ı Şafiî'nin (r.h) mezhebi, vaktiyle Mısır'da, Haremeyn'de (Mekke, Medîne), Bağdat'ta, Hind diyarlarında, Horasan, Azerbaycan, Harzem gibi yerlerde, Semerkand, Buhara, Mâveraünnehir şehirlerinde pek ziyâde yayılmıştır. Bugün daha az yerde, bilhassa Şam, Mısır, Irak taraflarında bulunmaktadır.

İmâm Ahmed bin Hanbel'in (rh.) mezhebi, Hicaz, ve sâir bazı havalideki Müslümanlar arasında yayılmıştır.

İmâm-ı Âzam, İmâm Mâlik, İmâm-ı Şafiî ve İmâm Ahmed'e; "Eimme-i erbaa" denilir. İmâm-ı Âzam'dan gayrisi "Eimme-i selâse" diye yâd olunur.

İmâm-ı Âzam ile talebelerinden olan büyük müctehid İmâm Ebu Yûsuf'a "Şeyhayn", İmâm-ı Azam ile yine onun talebelerinden bulunan kudretli müctehid İmâm Muhammed'e "Tarafeyn" denilir. İmâm Ebû Yûsuf ile İmâm Muhammed'e de "Imameyn" ve "Sâhibeyn" denilmektedir. Fakihler arasında "İmâm-ı Hasan'dan murad da, imâm Âzam'ın talebelerinden Hasen bin Ziyâd'dır. Allâhü Teâlâ cümlesine rahmet etsin.


Dört Mezhebin Yayıldığı Ülkeler


Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar