2010-11-04

ASIL KATİL, TETİKÇİYİ KULLANANDIR

Ebû Said (r.a.) rivayet ediyor: Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu ki:"Cehennem ateşinin sıcaklığı yetmiş cüz'dür. Altmış dokuzu öldürmeyi emredenin, bir cüz'ü de katilindir." (Taberâni, Mu'cemü's-Sağîr, 2/371)

Fahr-i Kâinat Efendimiz, öldürmeye azmettirenin, cinayet çetesi kuranın, cinayet işini planlayıp organize edenin cezasının, katilin, bugünkü tâbirle tetikçinin cezasından kat kat fazla olduğunu nazar-ı dikkatimize sunmaktadır.

Zira günümüzdeki çete ve mafya vak'alarında görüldüğü gibi. asıl fail ve gerçek katil; tetikçi değil, perde arkasında onu planlayan ve yönlendirendir. Para-pul, makam-mevki gibi birtakım maddî menfaat va'd ve teklifleriyle veya başka cazip imkânlar verilerek tutulmuş kiralık kimselerdir.

Kısacası; hadîs-i şerifin ifadesiyle, suçun büyüğü, perde arkasında, öldürme emrini veren kişi veya kişilerindir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar