2012-03-15

Dinler arası diyalog maskesi altında yapılan ihanetler: Sözde Sırat Köprüsünden geçirilen Papaz ve Hahamlar. (Video)

Günümüzde Türkiye'deki baş piyonu Fethullah Gülen olan ve anlaşıldığı kadarı ile bir asırdan daha fazla bir süre önce kurgulanan planlarda-tuzaklarda gelinen son nokta...

Sembolik bir sırat köprüsü kurup üzerinden taharetsiz kafirleri, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kafir ve ebedi cehennemlik olduklarını açıkca beyan ettiği gâvurları geçirmişler ve simgesel bir mesaj vermişlerdi; "Yahudi ve Hıristiyanlar da sıratı geçecekler ve cennete girecekler."

Şimdi ise artık açıkça telaffuz ediyorlar ve "Ehl-i Kitap(Hıristiyan ve Yahudiler) cennete girecekler" diyorlar...
Bu itikad küfürdür ve kişiyi islam'dan çıkartır. Ebedi felakete sürükler...


Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar