2011-12-24

Kendilerine asırlarca kucak açan Osmanlı'ya İngiliz üniformasıyla Çanakkale ve Filistin'de silah çeken gönüllü Yahudiler...

Kendilerine asırlarca kucak açan Osmanlı'ya İngiliz üniformasıyla Çanakkale ve Filistin'de silah çeken gönüllü Yahudiler...


îlk önce "Siyon Katırcı Kuvveti" adı altında Gelibolu Cephesinde, yardımcı birlik olarak görevlendirilen Yahudi Lejyonu, Mısır'dan Çanakkale Boğazı etrafında mevzîlenen İngiliz birliklerinin ihtiyacı olan katırların nakledilmesinde kullanıldı. Mısır'da toplanan 650 kişilik Yahudi gönüllüden 562'si bu Katırcı Kuvvetinde görev aldı. 

İngiiliz Ordusu İçinde bir Yahudi Birliği'nin kurulması ve İskenderiye'de ilk gönüllü listesinin ortaya çıkması. 4 Mart 1915 tarihine kadar gider. 1915 başlarında Mısır, mülteciler ve düşman ülkelerin özellikle de Rusya'nın vatandaşları oldukları için Osmanlı hükümeti tarafından Filistin'den çıkarılan binlerce Yahudi'nin bulunduğu bir yerdi. Bu durum dolayısıyla Özellikle Filistin'e yönelik olarak, Yahudiler'in duygularından faydalanmak amacıyla, İngilizler, Yahudilerden gönüllü asker toplamaya karar verdiler. Öteden beri Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak isteyen Siyonistler de zaten buna teşne idiler. Böylece Yahudi lejyonu için gönüllü listesi oluşturulmaya başlandı. 

Gönüllü listesi ve Çanakkale'deki katırcılar

Listenin birinci sırasında, Filistin'den çıkarılan Yahudilerden Ze'ev Gluskin vardı. Gluskin, Filistin'deki Yahudi yerleşimlerinden birinin lideri idi. Listenin üçüncü sırasında da Joseph Trumpeldorbulunuyordu, Bu ikisi, İskenderiye'de, listenin ikinci sırasına adını yazdıran Ze'ev Jabotinsky ile buluştular. Jabotinsky, Mısır'a bir Rus gazetesinin muhabiri olarak gelmişti. Üçü birlikte Yahudi mülteciler arasında, İngiliz Ordusu na gönüllü toplama işine hız verdiler. Amaç, "Eretz-İsrael'' dedikleri, Filistin'de kurulacak Yahudi devleti için de bir güç oluşturulmasıydı. Fakat ingiliz askerî yetkilileri, bu durumun farkında oldukları için Yahudi gönüllüleri, "Siyon Katırcı Kuvveti" adı altında ve Filistin yerine Gelibolu Cephesinde, sadece yardımcı bir birlik olarak görevlendirdiler. Bu birlik, Mısır'dan Çanakkale Boğazı etrafında mevzilenen İngiliz birliklerinin İhtiyacı olan katırların nakledilmesinde kullanıldı. Mısır'da toplanan 650 kişilik Yahudi gönüllüden 562'si bu Katırcı Kuvvetinde görev aldı. Birlik, Ocak 1916'da İngiliz kuvvetlerinin bölgeyi terk etmesine kadar Gelibolu'da kaldı. Yahudi gönüllülerin bu şekilde kullanılması, Trumpeldor'ın gönüllü toplama işinin liderliğinden ayrılmasına yol açtı. 


1918 de ingiltere'de toplanan yahudi gönüllüler


Siyonist lobi

Jabotinsky'nin Yahudi gönüllülere daha aktif görev verilmesi ve Filistin'de Yahudi devletinin kurulması iyin savaşmak amacıyla yaptığı yazışmalar ve İngiliz Hükümeti ile varılan anlaşma neticesi, Ağustos1917'de, İngiliz Ordusu içindeki Yahudi Lejyonu resmen kurulmuş oldu. Lejyon, nihaî olarak"Eretz-İsrael" için savaşmış olacaktı. Jabotinsky, İngilizler nezdindeki lobi faaliyetlerinde, Siyonist lider Haim Weizmann'ın büyük desteğini görmüştü.

Yahudi Lejyonu, İngiliz Kraliyet (Tüfekli) Alayı'nın 38'inci Taburu olarak adlandırıldı. Lejyondaki Yahudiler'den çoğu Rusya doğumluydu ve İngiliz Ordusu'ndaki bu lejyonu, Rus Ordusu'ndaki benzer bir lejyona elbette tercih ederlerdi.
39'uncu (Tüfekli) Tabur olarak adlandırılan ikinci bîr grup, David Ben-Gurion ve İzhak Ben-Zvitarafından kurulan ve "Hehalutz" denilen öncü gruplardan meydana getirilmiş Amerikalı Yahudi gönüllülerden oluşuyordu. 40'ıncı (Tüfekli) Tabur ise Filistin'den çıkarılan Yahudiler'den oluşturulmuştu. Bu 40'ıncı Tabur, Birinci Dünya Savaşı'nın bitimine çok az bir süre kala kurulduğu gibi, savaşın sonuna kadar da aktif bir görev almadı. 

Gerçek olan Filistin rüyası 

Yahudi Lejyonu, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru, İngiliz Ordusuna Filistin'in ele geçirilmesinde yardımcı oldu. Ancak ilk sıcak yardım, gizli Yahudi istihbarat teşkilâtından gelmişti. "Nili" adı verilen veAaronsohn Kardeşler tarafından kurulan bu teşkilât, Filistin'in güneyindeki Beerşeva'nın işgal edilmesine vesile oldu. 
İngilizler, Aralık 1917'de de Kudüs'ü işgal edip "Kraliyet'e Noel hediyesi" olarak gönderdikten sonra, 38'inci (Tüfekli) Tabur'dan oluşan Yahudi Lejyonu Filistin'in kuzey bölgeleri ile bugünkü Ürdün ve Suriye sınırlarının kontrol altına alınmasında kullanıldı. 

Joseph Trumpeldor


İngiliz Ordusu için savaşırken ölen bu Yahudi gönüllüler için kurulan askeri mezarlıklar, bugün dahi Filistin'in her yerinde bulunmaktadır. Bunlardan biri, İbranî Üniversitesi ve Hadassah Hastanesi yakınındaki Scopus Dağındaki mezarlıktır. 
Jabotinsky'nin İngiliz makamları nezdinde revizyona gidilmesi talebine rağmen Yahudi Lejyonu, 1921'de İngiliz yetkililer tarafından lağvedildi.

Mâhir Ruşen
Tarih ve Düşünce Dergisi
 Haziran 2002 


Bibliyografya:
http://www.iea.org.il/blueprint/page022.html
http://www.jewishlcgion.net/
http://www.jajz-ed.org.il/100/con-cept5/aliyah3.html#fîrst
http://www.us-israel.org/jsource/His-tory/mulecorp. 1 ılın!
http;//www.brael mfa.gov.iL
http://www.iiiuc.edu/ro/tagar/trump.html
http://www.betar.co.uk/mainl3d.htm
http://www.marxists.de/middleast/iron-wall/04-collab.htm
http://www.rcgiments.org/mil-hist/mideast/lists/rnidxref.htm
http://www.wzo.org.il/home/aliyali/hai.htm
http://www.jpost.com/Editions/2001/12/13/ Tourism/Tourism.39881 .html
http://www.regiments.org/mil-lıist/mideast/İl-regts/JewI.eg.htm

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar