2011-01-20

Atatürk'ün en büyük ve gizli duası nedir?

Atatürk'ün en büyük ve gizli duası nedir?
“SHEMA YISRA’EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD!”
(yani “Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir”)

Şaşırdınız mı? Bu Yahudi inancından olanların en büyük ve en bilinen, meşhur duasıdır. Şimdi Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlanmış bir eserden alıntı yapıyoruz. Lütfen sonuna kadar dikkatle okuyun ve bir de araştırmadan yorum yapmayın... Çünkü; sizin kabullenememiş olmanız gerçekleri değiştirmez...


---

"Mustafa Kemal’in 30 Eylül 1911'de Kudüs Kamenitz Oteli’nde yahudi Eliezer Ben Yehuda’nın oğlu Itamar Ben-Avi ile sohbeti:


Mustafa Kemal: “SABETAY SEVİ’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse..”

(Sabetay Sevi Yahudilerin bir kısmının peygamber, mesih kabul ettiği, Yahudi ırkına mensup, gizli öğretileri olan ve en önemlisi Selanik merkezli bir din kurmuş olan yalancı peygamberdir.Bir Osmanlı vatandaşıdır. Kurduğu yolun en büyük düsturu "Her kimin arasında olursa olsun bir sabetaycının onlardan gözükmesi ve bunu yaparken gerçekten onlara özenmemesi, kendi aslını bozmamasıdır. Yani, Hristiyanın arasında Hristiyan, Müslümanların arasında Müslüman gibi gözükürken aslında Sabetaycılıktan taviz vermemektir.Özünü kaybetmemektir.")


Mustafa Kemal: “Evimde Venedik’te basılmış eski bir TEVRAT var. Babam onu okumam için bana Karaim Yahudisi bir muallim tutmuştu. Öğrendiğim ayetlerden bazılarını hala hatırlayabiliyorum.” dedikten sonra biraz düşünüp..


“SHEMA YISRA’EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD!” (yani “Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir”) demiştir. Bu dua yahudilerin ünlü Shema duasıdır.Mustafa Kemal demek ki, gizliden gizliye yahudi ibadetini ediyormuş, yani dinine bağlı bir yahudi hemde..


Daha sonra yahudi Itamar Ben Avi’nin “Efendim, bu Yahudilerin en mühim duasıdır!” demesi üzerine Mustafa Kemal: “Benim de gizli duamdır bayım, benim de..” diyerek etnik kökeninin ve dininin yahudi olduğunu beyan etmiştir..


(Kaynak: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI , 1980)

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar