2012-04-10

Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristi Meral Okay öldü. Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristi Meral Okay öldü. Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.
Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristi Meral Okay öldü. Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının.

"Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının."
Âli İmrân - 131


"Küfrü irtikab eden kafirler,azab-Cehennem'de ebedi kalıcılardır.Cehennem'de kaldıkları müddet,asla azapları tahfif olunmaz.Onlar,azabtan kurtulmaktan ümitlerini keserler.Binaenaleyh daima muazzeb olurlar.Biz onlara zulmetmedik;velakin onlar kendileri zalim oldular.(Cehennem azabını ebedi kılmakla ve azabı hafifletmemekle Biz,onlara zulmetmedik;velakin onlar,küfür gibi azim bir cinayeti irtikab etmekle ve hukuk-ı ibada tecavüz etmekle kendi nefslerine zulmettiler.Çünkü,cezanın büyüklüğü,cinayetin büyüklüğü nisbetindedir) Ehl-i Cehennem, üzerlerine vakı' olan azaba tahammülleri kalmayınca,Cehennemin bekçisi Malik'i çağırırlar ve derler ki:''Ey Malik! Rabbin Teala bizi öldürsün ki,azab-ı Cehennem'den halas olalım.Zira,tahammülümüz kalmadı.''(Rivayette vardır ki, bin sene Malik'i böyle çağırırlar.Bin sene sonra Malik onlara şöyle cevab verir:) 'Siz Cehennemde kalacaksınız''(1)

Bu ayetlerde, kafirlerin azablarının üç cihetle şiddeti beyan olunmuştur.

Birincisi: Azabın ebedi olmasıdır.
İkincisi: Azabın tahfif(hafifletme) olunmamasıdır.
Üçüncüsü: Azabtan kurtulmaktan ümid kesmeleridir.

Bunun her üçü de azab üzerine azabtır.(2)

(1):Zuhruf Suresi,74-77
(2):Hulasatü'l Beyan

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Yeni yayınlardan e-posta ile haberdar ol!

Bu ay öne çıkanlar